ЂОВАНИ ДЕ РУБЕРТИС (Giovanni de Rubertis)
Аквавива, 25. 12. 1813 – Аквавива, 20. 4. 1889

директор гимназије (Cosacolende)

СУД: дописни члан од 30. 1. 1885.