ИМРЕ САБО (Szabo Imre)
Правник;
Берегсас (Beregszasz), 25. 11. 1912 – Будимпешта, 31. 5. 1991

професор универзитета, Правни факултет у Будимпешти (Теорија државе и права),
редовни (од 1948)

САНУ: Одељење друштвених наука: инострани члан од 22. 5. 1975.

Некролог: Год. / САНУ 98 (1992) 615–616 (Р. Лукић)