ЈАНКО ШАФАРИК
Историчар;
Киш Кереш\пештанска жупанија\, 14. 11. 1814 ‒ Београд, 18. 7. 1876

др медицине, професор Лицеја у Београду

ДСС: редовни члан од 1. 8. 1844; потпредседник ДСС (1853, 1857–1858, 1861–1862)

СУД: редовни члан Одсека за науке историјске и државне наименован 29. 7. 1864; секретар и касир СУД (29. 7. 1864–1865, 1866); председник СУД (1869–1875)

Биографија, библиографија: НЕ 4 (Н. Радојчић). ‒ ЕСИ 719–720 (Р. Михаљчић). ‒ BLZ 10, 353.

Некролог: Јавор 3 (1876) 956–960. – Rad JAZU 41 (1877) 190–226 (St. Novaković)

Фотографија: САНУ–Ф71, 71/1