РАДОМИР Н. САИЧИЋ
Хемија
Београд, 31. 10. 1961.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 1. 11. 2012.
За редовног члана изабран 8. 11. 2018.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне студије (1983) и
магистарске студије (1987);
Хемијски факултет Универзитета у Београду, докторске студије (1992);
Институт за хемију природних производа, ЦНРС, Жиф сир Ивет (Француска), постдокторске студије (1995/96)

Запослење
Хемијски факултет Универзитета у Београду, редовни професор (од 2002)

Функције у САНУ
Потпредседник Стручног савета Аудио-визуелног архива и Центра за дигитализацију;
Члан Радне групе за израду интернет презентације САНУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за високо образовање;
Одбор за међународну сарадњу

Чланство у стручним удружењима
Српско хемијско друштво

Признања и награде
Награда града Београда за најбоље научно остварење у 2006. години (2007);
Медаља Српског хемијског друштва за прегалаштво и успех у науци (1995);
Октобарска награда града Београда за студенте (1987)

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ за 2012, стр. 309.