МИЛОРАД ПОПОВИЋ ШАПЧАНИН
Књижевник;
Шабац, 7. 7. 1841 ‒ Београд, 14/26. 2. 1895

управник Народног позоришта (Београд), администратор краљеве Цивилне листе и крунских добара

СУД: редовни члан Одсека за науке моралне, језикословне и литерарне од 21. 1. 1868. и Одбора уметничког; секретар Одбора уметничког СУД 1889, 1890, 1891.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 165–167 (М. Ђ. Милићевић). – НЕ 4 (В. Петровић). – J. Скерлић: Омладина и њена књижевност. Бгд 1906. Стр 516–524. – ЛМС 373 (1954) 265–268 + 339–341 (Ж. П. Јовановић). – Скерлић, 319–322 + 481+502. – ПКЈИФ 17 (1937) 376–384 (У. Џонић: Преводи М. Л. Шапчанина)

Некролог: СКА Год. 8 (1895) 113–114 (М. Ђ. Милићевић). – Дело 5 (1895) 349–350 (Аноним)

Фотографија: САНУ–Ф 184, 184/1