ЈАНОШ СЕНТАГОТАИ (Szentagothai Janos)
Лекар;
Будимпешта, 31. 10. 1912 – Будимпешта, 8. 9. 1994

професор универзитета: Катедра за анатомију Универзитета у Будимпешти

САНУ: Одељење медицинских наука: инострани члан од 12. 12. 1985.

Признања: Државна награда „Кошут“

Некролог: Год. / САНУ 101 (1995) 657–658 (Љ. Ракић)