ТОМЕ СЕРАФИМОВСКИ
Вајар;
с. Зубовце код Гостивара, 14. 7. 1935 – Скопље, 3. 3. 2016

слободни уметник

САНУ: Одељење ликовне и музичке уметности: инострани члан од 30. 10. 2003.