Ђорђе Шијачки
Физика (теоријска физика; математичка физика, физика елементарних честица, теорија гравитације)
Нови Сад, 13.06.1947.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Школска спрема
Електротехнички факултет у Београду, основне студије (1969) на Одсеку за техничку физику; докторске студије (1974) Duke University, North Carolina

Запослење
Институт за нуклеарне науке, Винча (1969‒1980);
Институт за физику у Београду, научни саветник (од 1988);
Физички факултет Универзитета у Београду, редовни професор (од 1990)

Приступна академска беседа
„Светски спинори у физици честица и гравитације“

Чланство у другим академијама
World Academy of Art and Science (2009); Academia Europaea, London (2011)

Чланство у стручним удружењима
Европско друштво физичара (European Physical Society); Међународно удружење математичке физике (International Association of Mathematical physics); Друштво физичара Србије

Уреднички рад
Зборници радова са међународних скупова Adriatic Meeting (1983, 1989)
Зборник радова са Међународног симпозијума САНУ посвећеног обележавању годишњице рођења Милутина Миланковића „Климатске промене у освит друге декаде овог века“ (2009);
Свеске физичких наука СФИН, члан издавачког савета;
Physical Review, рецензент часописа;
Physics Letters B; Journal of Mathematical Physicѕ; Journal of Physics A

Одбори
Одбор за физику, метеорологију и астрономију; Међуодељењски одбор за климатске промене и дело Милутина Милаковића; Одбор за науку; Одбор за обележавање 170 година САНУ, председник; Комисија за задужбине; Комисија за сарадњу САНУ и Универзитета у Београду

Признања и награде
Академија инжењерских наука Србије, почасни члан;
European Committee for Future Accelerators, члан, представник Србије (2013);
Marcel Grossmann International Conferences, представник Србије (1993)

Биографије и библиографије
Годишњак / САНУ. 111 (2005) 385−395; 117 (2011) 353−357.