АЛЕКСА СИМИЋ
Политичар;
Бољевци, 18. 3. 1800 – Београд, 10. 2. 1872

члан Државног савета и попечитељ просвешченија, финансија, иностраних дела, правосуђа и унутрашњих дела

ДСС: почасни члан од 4. 1. 1853; председник ДСС од 16. 11. 1849. до 25. 11. 1852.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: Кнез Милош прича о себи. СКА 1893 (Споменик 21). – Поменик 637–642 (M. Ђ. Милићевић). – M. Петровић: Финансије и установе обновљене Србије до 1841. Књ. 1 и 3. Бгд 1898 и 1901. – Ловчевић I, 19. – HE 4 (Сл. Јовановић). – Савременици и последници Ρ 425/12 (В. Алексијевић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 46–47 : Алекса Симић

Фотографија: САНУ–Ф 57, 57/1–2