МИЛАН СИМИЋ
Правник;
Београд, 17. 3. 1827 – Београд, 14. 7. 1880

управник Народног позоришта (Београд)

ДСС: редовни члан од 3. 1. 1851; казначеј ДСС 1856, 1857, 1858 (до 25. IX)

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

Биографија, библиографија: НЕ 4 (Р. Одавић). – Савременици и последници Ρ 425/12 (В. Алексијевић)

Некролог: Србадија 1 (1881) 333–336.

Фотографија: САНУ–Ф 58, 58/1–2