ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ СМИРНОВ
Математичар;
Петроград, 10. 6. 1887 – Лењинград, 11. 2. 1974

професор универзитета: Математичко-физички факултет Универзитета у Лењинграду (од 1926)

САНУ: Одељење природно-математичких наука: инострани члан од 4. 11. 1965.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 81 (1976) 245–246 (М. Томић)

Признања: Државна награда (1948); Херој социјалистичког рада (1967); Орден Лењина (4 пута)