АЛЕКСА СПАСИЋ
Економиста и дипломата;
Смедерево, 1831 – Београд, 25. 10. 1920

секретар посланства Србије у Букурешту, Цариграду и Бечу

СУД: редовни члан Одсека историчког и државничког од 6. 2. 1869.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Л. Павловић: Смедерево у 19. в. Смедерево, 1969. стр. 241–242.

Фотографија: САНУ–Ф161, 161/1