ВЛАДИМИР СПАСОВИЧ (Włodzimierz Spasowicz)
Правник, публициста, историчар књижевности;
Речица код Минска, 16. 1. 1829 – Варшава, 26. 10. 1906

професор универзитета (Петроград)

СУД: дописни члан од 30. 1. 1885.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Sl. N 8 (1870) 828 (Anonim). – BLP, 573–582 (Anonim). – СДР, 316 (А. А. Илюшин)

Некролог: СКГ 17 (1906) 719 (A. Белић). – СКА Год. 20 (1907) 145 (Ст. Новаковић)

Фотографија: САНУ–Ф 163, 163/1