РИЧАРД СПРИГС (Spriggs Richard M.)
Инжењер технологије;
Вашингтон, 8. 5. 1931 – Њујорк, 21. 7. 2007

професор универзитета: Leigh University, Bethlehem; директор програма науке о материјалима Националне академије наука у Вашингтону

САНУ: Одељење природно-математичких наука: инострани члан од 12. 12. 1985; Одељење хемијских и биолошких наука од 28. 5. 1998.

Признања: Hobart M. Kraner Award, 1980; Ross Coffin Purdy Award, 1967.