САВА СРЕТЕНОВИЋ
Богослов;
Дедовци код Чачка, 14. 1. 1828 – Београд, 30. 9/12. 10. 1893

начелник у Министарству просвете и професор богословије (Београд)

ДСС: редовни члан од 2. 1. 1855.

СУД: редовни члан Одсека за науке моралне, језикословне и литерарне наименован 29. 7. 1864. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ од 1883; секретар Одсека философског и филолошког (1869–1870; 1889; 1890–1891)

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Савременици и последници Ρ 425/12 (В. Алексијевић). – Дод. Поменику, 150–151 (М. Ђ. Милићевић).

Некролог: ГНЧ 14 (1894) 398–400 (Аноним). – СКА Год. 7 (1894) 182 (М. Ђ. Милићевић). – Наставник 5 (1894) 476 (Ђ. С. Ђорђевић)

Фотографија: САНУ–Ф 164