ИСМАИЛ ИВАНОВИЧ СРЕЗЊЕВСКИ (Исмаил Иванович Срезневский)
Слависта;
Јарослав, 1/13. 6. 1812 – Пeтeргбург, 9/21. 2. 1880

професор унивeрзитeта (Харков)

СУД: дописни члан од 18. 6. 1878.

Биографија, библиографија: НЕ 4 (A. Белић). – СДР, 318–321 (С. Б. Бeрнштeйн, M. Ю. Досталъ). – NBS, 518–519 (L. P. Laptewa). – КМЕ 3, 729-736 (М. Йовчева, Л. Тасева). – СбОРЯС 22 : 6 (1882) 19–129 (Α. Φ. Бычков)

Фотографија: ФД – 533