ПАВЛЕ СТАНИШИЋ
Официр;
Смедерево, 10. 3. 1802 – Београд, 21. 9. 1863

пуковник, попечитељ финансија и члан Совета књажества Србије

ДСС: почасни члан од 10. 2. 1845.

Биографија, библиографија: Поменик, 666–667 (M. Ђ. Милићевић). – Ловчевић I, 48. – HE 4 (Сл. Јовановић)