Димитрије Стефановић
музиколог и филолог
Панчево, 1929.

редовни члан

Одељење друштвених наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Одељење друштвених наука: дописни члан од 22.04.1976; редовни од 12.12.1985.

Област рада
музикологија (византијска и стара српска музика)

Школска спрема
дипломе Филозофског факултета Универзитета у Београду (германска група, енглески језик и књижевност) и Музичке академије у Београду; магистар (1960) и доктор филозофије Оксфордског универзитета (1967).

Запослење
Музиколошки институт САНУ (научни саветник, директор од 1979- 2001)

Функције у САНУ
Генерални секретар САНУ од 29. марта 2007. до  7. априла 2015. године.
Секретар Одељења друштвених наука од 15. јуна 2017. године
Председник Стручног савета Архива САНУ; члан Стручног савета Архива САНУ у Сремским Карловцима

Приступна академска беседа
Стара српска музика. Глас / САНУ. ОДН. 366, 26 (1992) 31-41.

Чланство у другим академијама
ЈАЗУ, 1986; САЗУ, 1987.

Чланство у стручним удружењима
Матица српска (члан Извршног и Управног одбора и секретар Одељења за сценске уметности и музику, 1991-2004; потпредседник, од 15.05.2004. до 28.04.2012)

Уреднички рад
Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, члан редакције од 22.04.1991.

Биографије и библиографије
Год. / САНУ. 83 (1977) 252-258; 92 (1986) 417-419; 102 (1996) 521-525; 109 (2003) 385-391.

Одбори
Сентандрејски одбор, од 1976; Одбор за речник српскохрватског књижевног и народног језика, члан од 1972; МОО за трећи миленијум, члан од 1982; МОО за проучавање Косова, члан од 1983; МОО за историју српске музике, председник од 1979; Старословенски одбор, члан од 1982.
Одбор за проучавање националних  мањина и људских права

Признања и награде
Орден Св. Саве 1. степена, 1990; Орден СР Немачке – „Крст за заслуге са лентом“, 1991.