ДИМИТРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ
Музиколог и филолог
Панчево, 25. 11. 1929. - Београд, 1.8.2020.

редовни члан

Одељење друштвених наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 22. 4. 1976.
За редовног члана изабран 12. 12. 1985.

Област рада
музикологија (византијска и стара српска музика)

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Београду, основне студије (германска група, енглески језик и књижевност) и на Музичкој академији у Београду; магистар (1960) и доктор филозофије Оксфордског универзитета (1967)

Запослење
Музиколошки институт САНУ, научни саветник, директор (1979‒ 2001)

Функције у САНУ
Генерални секретар САНУ (29. марта 2007‒7. априла 2015);
секретар Одељења друштвених наука (од 15. јуна 2017);
председник Стручног савета Архива САНУ; члан Стручног савета Архива САНУ у Сремским Карловцима

Чланство у одборима
Сентандрејски одбор (од 1976); Одбор за речник српскохрватског књижевног и народног језика (од 1972); МОО за трећи миленијум (од 1982); МОО за проучавање Косова (од 1983); МОО за историју српске музике, председник (од 1979); Старословенски одбор (од 1982); Одбор за проучавање националних  мањина и људских права

Приступна академска беседа
„Стара српска музика“, Глас / САНУ. ОДН. 366, 26 (1992) 31‒41.

Чланство у другим академијама
ЈАЗУ (1986); САЗУ (1987)

Чланство у стручним удружењима
Извршни и Управни одбор Матице српске, члан; Одељење за сценске уметности и музику, секретар (1991‒2004); потпредседник (15. 5. 2004‒28. 4. 2012)

Уреднички рад
Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, члан редакције (од 22. 4. 1991)

Признања и награде
Орден Св. Саве I степена (1990);
Орден СР Немачке – Крст за заслуге са лентом (1991)

Биографије и библиографије
Год. / САНУ. 83 (1977) 252‒258; 92 (1986) 417‒419; 102 (1996) 521‒525; 109 (2003) 385‒391.