Милена Стевановић
Молекуларна биологија
Ресавица, 29.08.1959.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабранa 5. 11. 2009.
За редовног члана изабранa 5. 11. 2015.

Школскаспрема
Основне студије (1983) (Молекуларна биологија и физиологија), магистарске студије (1987), докторске студије (1990) на Природно–математичком факултету Универзитета у Београду;
Постдокторске студије (1991‒1992) на Краљевском институту за проучавање канцера у Лондону;  Одељење за генетику Универзитета у Кембриџу (1992‒1994).

Запослење
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (руководилац Лабораторије за хуману молекуларну генетику од 1994), научни саветник од 2000; Биолошки факултет Универзитета у Београду, редовни професор од 2007.

Чланство у одборима САНУ
Одбор за биологију; Одбор за науку; Одбор за сарадњу са нашим научницима и уметницима у свету.

Приступна академска беседа
„SОX гени: од открића до функције“ (11. 5. 2016)

Чланство у стручним удружењима
Национални комитет за биоетику Комисије за сарадњу са Унеском Р. Србије, са седиштем у САНУ (2005‒);
Управни одбор Српског друштва за молекуларну биологију (2015‒);
Управни одбор Српског биолошког друштва (2005–2015);
Друштво генетичара Србије (2006‒);
Српско друштво за неуронауке ( 2013‒).

Уреднички рад
Balkan Journal of Medical Genetics.

Биографија и библиографија
Год./ САНУ 116 (2010) 375‒394; 123 (2017) 283‒291.