Милена Стевановић
молекуларни биолог
Ресавица, 29.08.1959.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Дописни члан од 5. новембрa 2009; редовни члан од 5. новембрa 2015.

Школска спрема
Дипломирала 1983. (студијска група Молекуларна биологија и физиологија), магистрирала 1987., докторирала 1990., Природно–математички факултет Универзитета у Београду; постдоктор Краљевског института за проучавање канцера у Лондону, 1991-1992 и Одељења за генетику Универзитета у Кембриџу, 1992-1994.

Запослење
Научни саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (руководилац Лабораторије за хуману молекуларну генетику); редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду.

Чланство у одборима САНУ
Одбор за биологију; Одбор за науку ; Одбор за сарадњу са нашим научницима и уметницима у свету.

Приступна академска беседа
SОX гени: од открића до функције (11. мај 2016.)

Чланство у стручним удружењима
Члан Националног комитета за биоетику Комисије за сарадњу са Унеском Р. Србије, са седиштем у САНУ (од 2005.); члан Управног одбора Српског друштва за молекуларну биологију (од 2015.); члан Управног одбора Српског биолошког друштва (2005–2015); члан Друштва генетичара Србије (од 2006.); члан Српског друштва за неуронауке (од 2013.).

Уреднички рад
Balkan Journal of Medical Genetics.

Биографија и библиографија
Год./ САНУ 116 (2010) 375-394; 123 (2017) 283-291.