Владимир Стевановић
Биолог, ботаничар, еколог и биогеограф
Београд, 4.12.1947 - Београд, 19. 3. 2024.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 2. 11. 2006.
За редовног члана изабран 1. 11. 2012.

Област рада
Идиологија и синекологија биљака, фитогеографија,  флористика, процена и заштита биодиверзитета

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, основне студије биологије, дипломирани биолог (1972);
Биолошки факултет Универзитета у Београду, доктор биолошких наука из области екологије биљака, теза „Екологија, фитоценологија и флористичка структура степске вегетације Фрушке Гореˮ (1984−1986)

Запослење
Катедра за екологију и географију биљака Института за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду, асистент универзитета (1974−1985);
Катедра за екологију и географију биљака Института за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду, доцент (1986−1993);
Катедра за екологију и географију биљака Института за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду, ванредни професор (1993−1998);
Катедра за екологију и географију биљака Института за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду, редовни професор (1998);
опуномоћени Шеф Југословенске експертске групе на Конференцији УНЕП-а о усаглашавању текста Конвенције о биодиверзитету у Најробију, Кенија (1992);
руководилац Катедре за екологију и географију биљака у Институту за ботанику и ботаничкој башти „Јевремовацˮ Биолошког факултета Универзитета у Београду (1989−2011);
Руководилац тима за картирање васкуларне флоре Србије, Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине у оквиру пројекта „Атлас флоре Европе“, Универзитет у Хелсиникију, Финска (1997−2004);
Руководилац тима за картирање флоре Србије у оквиру пројектa „Атлас Флоре Европеˮ, Универзитет у Хелсиникију, Финска (2004−);
члан саветодавног  Комитета паневропског пројекта „Atlas Florae Europaeae“, Ванамо, Хелсинки, Финска (2008−)

Усавршавања
„I Iter Mediterraneum“, Међународна ботаничка експедиција у Андалузији, Мурсији и Алмeрији (Шпанија) у организацији Универзитета у Севиљи (јун−јули 1988);
11. Међународнa ботаничка и фитоценолошка екскурзијa у Швајцарским Алпима у организацији Швајцарског ботаничког друштва (јун 1991)
„VII Iter Mediterraneum“, ботаничка експедиција на Пелопонезу у организацији Универзитета у Патрасу  (јун−јули 1995);
Међународна ботаничка експедиција у Јерменији у организацији Ботаничког института Јерменске Академије наука (јун 1996);
Ботаничка екскурзија у јужној Финској у организацији Универзитета у Хелсинкију (јули 1997)

Одбори у САНУ
Одбор за изучавање флоре и вегетације Србије, председник (2012−); Одбор за изучавање фауне Србије, члан (2018−);  Одбор „Човек и животна срединаˮ, члан (2007); председник (2020)

Чланство у стручним удружењима
OPTIMA; INTECOL; Српско биолошко друштво; Друштво еколога Србије (председник); Друштво биосистематичара Југославије

Уредништво у научним часописима
Phytologia Balcanica (БАНУ, Софија); Botanika Chronika (Универзитет у Патрасу, Грчка); Botanica Serbica (Биолошки факултет Универзитета у Београду); Екологија; Заштита природе, члан научних редакционих одбора

Рецензент радова у међународним часописима:
Annales Botanici Fennici; Nordic Journal of Botany; Plant Systematic and Evolution; Biodiversity and Conservation; Turkish Journal of Botany; Journal of Misurз Botanial Garden; Aquatic Conservation; Marine and Freshwater Ecosystems; Willdenowiа; Lymnological Reports