СТОЈАН БОШКОВИЋ
Историчар, политичар и дипломата;
(Свилајнац, ???? 1833 − Београд, 21. 2/5. 3. 1908)

професор Велике школе (Београд) и министар просвете

ДСС: кореспондентни члан од 21. 1. 1862.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864; редовни члан Одбора за науке државне и историјске од 6. 2. 1869; секретар Одбора за науке државне и историјске (1872–1873; 1876–1877; 1881; 1890–1891); предсеник СУД 13. 6. 1876–1877.

СКА: дописник Академије друштвених наука од 23. 1. 1888; прави члан „без опредељења“ од 15. 11. 1892; прави члан Академије друштвених наука од 28. 12. 1892; скретар Академије друштвених наука од 22. 2. 1896. до 22. 2. 1898.

Приступна беседа: Државна идеја у старој и новој српској Краљевини са погледом на исту идеју код осталих словенских народа. Беседа није штампана. Проглашен 22. 2. 1894 [СКА Год. 7 (1893) 152, 202–203].

Биографија, библиографија: Србадија 1 : 9 (1875) 239–240. – Јавор 5 (1878) 390–396. – Мали поменик, 36–38. – Ловчевић II, 54. – Hr E 3 (J. D. Mitrović). – HE 1 (Η. Радојчић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 78–79. – LPJ 1 (Ž. Р. Jovanović). – EJ 2 (Lj. Aleksić-Pejković). – ЕСИ 294 (Ђ. Бубало).

Некролог: Наставник 19 (1908) 166–168 (M. J. Ђорђевић). – Дело 46 (1908) 386–390 (Ст. Ловчевић). – СКГ 20 (1908) 422–435 (В. Јовановић). – ГНЧ 28 (1909) 305–322 (M. Иванић).

Фотографија: САНУ–Ф 194, 194/1