ДИМИТРИЈЕ СТОЈАНОВИЋ
Инжењер и политичар;
Пожаревац, 27. 10. 1841 – Опатија, 15. 9. 1905

професор Велике школе (Београд), директор железница, министар и саветник

СУД: редовни члан Одсека јестаственичког и математичарског од 6. 2. 1869. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ од 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Некролог: Србобран 22: 198 (1905) 4.– СКА Год. 19 (1906) 380–382 (Б. Гавриловић)