МИЛАН Н. СТОЈАНОВИЋ
Хемичар
Београд, 9. 4. 1966.

инострани члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 5. 11. 2015.

Област рада
Силикомиметски аутомати који аутономно рачунају, аутономни терапеутски системи, молекулска роботика, рецептори (молекули) засновани на нуклеинским киселинама који могу да комуницирају са логичким капијама

Школска спрема
Хемијски факултет Универзитета у Београду, основне студије (1989); Универзитет Харвард, докторат (1995);
Стручна усавршавања: Bristol-Myers Squibb Co, самостални истраживач (1995‒1997); Универзитет Колумбија, Њујорк, асистент на постдокторским студијама и виши научни сарадник (1998‒2002)

Запослење
Медицински факултет Универзитетa Колумбија, наставник на постдипломским студијама (2003‒); ванредни професор (2010‒); Центар за молекуларну кибернетику Националног фонда за науку, САД, Универзитет Колумбија, директор (2005‒2009); Одељење за клиничку фармакологију и експерименталну терапеутику, Медицински факултет Универзитетa Колумбија, директор (2007‒)

Награде и признања
Награда најбољем студенту Хемијског факултета (1989);
Постдокторска стипрндија Националног института за здравље (NIH Postdoctoral Fellowship), САД (1998);
Searle Scholar (2003);
Dr. Harold and Golden Lamport Award for Excellence in Clinical Science (2007);
NYAS (The New York Academy of Sciences) Blavatnik Award for Basic Science (2007);
Награда „Златни тулипан” (Golden Tulip Award) (2010)