СТЕВАН ЋОСА СТОЈАНОВИЋ
Официр;
Трњани, 1792 – Београд, 1. 7. 1855

капетан Млаве и члан Државног савета

ДСС: почасни члан од 11. 6. 1842.

Биографија, библиографија: Поменик, 681–684 (M. Ђ. Милићевић)

Некролог: Гл. СУД 7 (1855) 337 (Аноним). – Шумадинка 4: 55 (1855) 220.