ЈОСИП ЈУРАЈ ШТРОСМАЈЕР (Josip Juraj Strossmayer)
бискуп и политичар
Осијек, 4.2.1815 - Ђаково, 8.4.1905.

др теологије, бискуп ђаковачки и професор универзитета (Беч; канонско право).

СУД: почасни члан од 30. I 1869.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 4 (М. Прелог). – NÖB 9 (1956) 73–83 (Ј. Matl). – ELU 4 (Z. Ša). – BLGS 4 (1981) 214–217 (S. M. Džaja). – BLZ 10, 345–346.

Некролог: Српски Сион 15 (1905) 182–184 (Д. Руварац). – ЛМС 231 (1905) 125–128 (J. Радонић). – СКА Год. 19 (1906) 139–140 (Ст. Новаковић).

Фотографија: САНУ–Ф 185, 185/1–2