МИЛАН СУДАР
Геологија, микропалеонтологија
Београд, 21. 10. 1946.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2009.
За редовног члана изабран 8. 11. 2018.

Школска спрема
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1972), магистарске студије (1979), докторат (1985)

Запослење
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, асистент-приправник (1976); асистент (1980); доцент (1986); ванредни професор (1991); редовни професор (1997); пензионисан (2012);  Техничка школа у Лазаревцу, професор геологије (1973‒1976)

Функције у САНУ
Академијски одбор за науку; председник одељењског Одбора за палеофлору и палеофауну; члан одељењског Одбора за геодинамику

Приступна академска беседа
„Конодонти: загонетка и реалност геолошке прошлости“ (24. 12. 2010)

Чланство у стручним удружењима
IUGS Subcommission on Triassic Stratigraphy; STS Boundary Working Groups; Permian/Triassic Conodont Working Group, Pander Society (IPA); Српско геолошко друштво

Уреднички рад
Геолошки анали Балканскога полуострва (Србија), Geologija (Словенија), Journal of Alpine Geology (Аустрија), члан уређивачких одбора; Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region, монографија, уредник, Словачка академија наука (2010, 2014)

 Признања и награде
Награда и плакета „Јован Жујовић“, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду (1995);
Повеља Српског геолошког друштва (1991);
Признање Природњачког музеја Србије (1995)

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ CXVI (2009, 2010), 359‒374.