ЈОХАН ХАЈНРИХ ШВИКЕР (Johann Heinrich Schwicker)
Историчар, педагог и публициста;
Бешенова, 28. 4. 1839 ‒ Будимпешта, 7. 7. 1902

професор гимназије (Пешта) и посланик Ердељских Caca у Сабору

СУД: дописни члан од 30. 1. 1885.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: ЕСИ 721–722 (С. Гавриловић). – BLGS 4 (1981) 106–107 (G. Seewann)

Некролог: БК 8 (1902) 864 (Аноним)