ЈОХАН ХАЈНРИХ ШВИКЕР (Johann Heinrich Schwicker)
историчар, педагог и публициста
Бешенова, 28.4.1839 - Будимпешта, 7.7.1902.

професор гимназије (Пешта) и посланик Ердељских Caca у Сабору.

СУД: дописни члан од 30. I 1885.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.

Биографија, библиографија: ЕСИ 721–722 (С. Гавриловић). – BLGS 4 (1981) 106–107 (G. Seewann).

Некролог: БК 8 (1902) 864 (Аноним).