Тања Ћирковић Величковић
Биохемија
Смедеревска Паланка, 16. 9. 1972.

дописни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабрана 8. 11. 2018.

Школска спрема
Хемијски факултет Универзитета у Београду, основне студије − биохемија (1995), магистарске студије (1999) и докторат (2002)
Стручно и научно усавршавање: Универзитет у Берлину (Humboldt-Universität zu Berlin), Немачка (2001); Католички универзитет у Новом Левену (Leuven), Белгија (2003); Универзитет у Кардифу (Cardiff Metropolitan University), Уједињено Краљевство (2004); Универзитет у Чикагу (The University of Chicago), САД (2011); Институт Каролинска (Karolinska Institutet) Штокхолм,  постдокторске студије (2004–2005)

Запослење
Хемијски факултет Универзитета у Београду, редовни професор на Катедри за биохемију (од 2013); Факултет за инжењеринг у бионаукама Универзитета у Генту, редовни професор (од 2016)

Чланство у стручним удружењима
Српско хемијско друштво, члан (2012−), члан Управног одбора (2007–2012);
Секције за молекуларне науке о храни, председник (2014–2016);
Биохемијско друштво Србије (БДС), члан;
Српско удружење за протеомику (СеПА), председник;
Европска академија за алергију и клиничку имунологију (EAACI);
Хумана протеомска организација (HUPO), члан Савета

 Уреднички рад
Часопис Food Digestion, издавач Springer

Признања и награде
Медаља СХД за успех и прегалаштво у науци (2005);
Награда МПНТР за А1 категорију (2004);
Награда Владе Републике Србије младим истраживачима (2000)