САВА ПОПОВИЋ ТЕКЕЛИЈА
Др права, народни добротвор;
Арад, 17. 8. 1761 - , 21. 9. 1842

председник Матице српске

ДСС: почасни члан од 11. 6. 1842.

Биографија, библиографија: Поменик 706–710 (M. Ђ. Милићевић). – Савременици и последници Ρ 425/13 (В. Алексијевић). – ЕЈ 8 (Ž. Sečanski). – JKL 828–829 (Ž. Milisavac)

Некролог: Сербске народне новине (Пешта) 5 : 75 (1842) 305. – Пештанско – будимски скоротеча 1 : 26 (1842) 164.