Душан Теодоровић
инжењер саобраћаја
Београд, 21.06.1951.

редовни члан

Одељење техничких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Одељење техничких наука, дописни члан од 5.новембра 2009.; редовни од 5.новембра 2015.

Област рада
саобраћајно инжењерство; Операциона истраживања

Школска спрема
доктор техничких наука, Универзитет у Београду, 1982

Запослење
редовни професор на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.

Уреднички рад
Transportation Research C, (члан уредништва), Transportation Planning and Technology (члан уредништва), Yugoslav Journal of Operations Research (помоћник уредника), Техника-Саобраћај (члан уредништва)

Признања и награде
Professor Emeritus, Virginia Polytechnic Institute and State University; Повеља за развој операционих истраживања; Изабран је за сенатора Универзитета у Љубљани