Душан Теодоровић
Инжењер саобраћаја
Београд, 21.6.1951.

редовни члан

Одељење техничких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Дописни члан од 5. 11. 2009.
Редовни члан од 5. 11. 2015.

Област рада
Саобраћајно инжењерство; операциона истраживања

Школска спрема
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, основне студије (1973), магистратура (1976) и докторат, доктор техничких наука (1982)

Запослење
Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, редовни професор (1993–);
Virginia Polytechnic Institute and State University, редовни професор (2003–);
Visiting Scholar на University of California at Berkeley (1986);
Visiting Associate Professor на Technical University of Denmark (1987); Visiting Associate Professor на University of Delaware (1989–1990); Visiting Professor на National Chiao Tung University (1994)

Уреднички рад
Handbook of Transportation y издању издавачке куће Routledge/Taylor & Francis
(2015); Transportation Research C (члан уредништва), Transportation Planning and Technology (члан уредништва), Yugoslav Journal of Operations Research (помоћник уредника), Техника – саобраћај (члан уредништва);
Рецензент научних часописа: Transportation Research, Transportation Science,European Journal of Operational Research, Fuzzy Sets and Systems, Journal of Transportation Engineering (ASCE), Omega, Management Science, Journal of Environmental Engineering (ASCE), Journal of Ports and Waterways (ASCE), Journal of Global Optimization, Journal of Computational Management Science, Transportation Research Records (TRB), IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Asia-Pacific Journal of Operational Research и Journal of Intelligent Transportation Systems

Признања и награде
Professor Emeritus, Virginia Polytechnic Institute and State University (2006);
Повеља за развој операционих истраживања (1997);
сенатор Универзитета у Љубљани