Тибор Варади (Tibor Várady)
правник
Зрењанин (Велики Бечкерек), 1939

редовни члан

Одељење друштвених наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
Дописни члан ВАНУ 1987-1992.
Дописни члан САНУ од 1992. (када је ВАНУ постала део САНУ)
Редовни члан САНУ од 2003.

Школска спрема
Завршио Правни факултет у Београду 1962; магистрирао на Правном факултету у Београду 1967.
Докторирао на Правном факултету Харвардског универзитета 1970.

Запослење
Пензионер

Чланство у одборима САНУ
Председник Одбора за проучавање националних мањина и људских права
Председник Одбора за проучавање живота и обичаја Рома
Члан Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима и уметницима у иностранству

Приступна академска беседа
„Пристрасност и непристрасност у решавању међународних спорова“ -приступно предавање у ВАНУ 9.11.1989. (као дописни члан, пре него што је ВАНУ постала део САНУ)
„Употреба и злоупотреба простора права“ – приступна академска беседа у САНУ, 24.11.2004.

Чланство у стручним удружењима
Члан ILA (Светско удружење за међународно право), 1970- ; члан Société de la Legislation compare, 1980- ; председник Панела Asser College Europe, 1996-2001; члан International Academy of Comparative Law, 2006- ; члан American Bar Association, 2006- ; члан Society of European Contract Law, 2006- ; члан Друштва књижевника Војводине, 1975- .

Уреднички рад
Одговорни уредник часописа Új Symposion, 1969-1971; главни и одговорни уредник часописа „LÉTÜNK“, 1990-1999; члан уредништва Архива за правне и друштвене науке;
члан редакције Југословенске ревије за међународно право; стални кореспондент правног часописа Netherlands International Law Review, 1985-2005; члан листе главних сарадника правног часописа Revue de l’Arbitrage, 1983-1994; члан уредништва Croatian Yearbook of International Commercial Arbitration, од 1998. године

Признања и награде
Књижевна награда Стражилово, 1978.
Награда Витез Позива, 2010.
Награда града Зрењанина, 2016.

Биографија и библиографија