Тибор Варади (Tibor Várady)
Правник
Зрењанин (Велики Бечкерек), 25. 5. 1939.

редовни члан

Одељење друштвених наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана ВАНУ изабран 3. 12. 1987.
Постао дописни члан САНУ 29. 5. 1991.
За редовног члана САНУ изабран 30. 10. 2003.

 

Школска спрема
Правни факултету Универзитета у Београду, основне студије (1962) и
магистарске студије (1967); Правни факултет Харвардског универзитета, докторат (1970)

Запослење
Правни факултет Универзитета у Новом Саду, редовни професор у пензији;
Универзитет Емори, САД, професор емеритус (2012); Централно-европски универзитет (ЦЕУ) у Будимпешти, професор емеритус (2015)
Предавао је и на више америчких универзитета (Универзитет Калифорније у Берклију, Универзитет Флорида, Универзитет Корнел, Универзитет Емори), као и на Централно-европском универзитету (ЦЕУ) у Будимпешти.

Чланство у одборима САНУ
Председник Одбора за проучавање националних мањина и људских права; председник Одбора за проучавање живота и обичаја Рома; члан Академијског одбора за сарадњу са нашим научницима и уметницима у иностранству

Приступна академска беседа
„Пристрасност и непристрасност у решавању међународних спорова“ ‒ приступно предавање у ВАНУ, 9. 11. 1989.
„Употреба и злоупотреба простора права“ – приступна академска беседа у САНУ, 24. 11. 2004.

Чланство у стручним удружењима
Члан ILA (Светско удружење за међународно право) (1970‒); члан Société de la Legislation compare (1980‒); председник Панела Asser College Europe (1996‒2001); члан International Academy of Comparative Law (2006‒); члан American Bar Association (2006‒); члан Society of European Contract Law (2006‒); члан Друштва књижевника Војводине (1975‒)

Уреднички рад
Одговорни уредник часописа Új Symposion (1969-1971); главни и одговорни уредник часописа LÉTÜNK (1990-1999); члан уредништва Архива за правне и друштвене науке;
члан редакције Југословенске ревије за међународно право; стални кореспондент правног часописа Netherlands International Law Review (1985-2005); члан листе главних сарадника правног часописа Revue de l’Arbitrage (1983-1994); члан уредништва Croatian Yearbook of International Commercial Arbitration (1998-)

Признања и награде
Књижевна награда „Стражилово“ (1978);
Награда „Витез позива“ (2010);
Награда града Зрењанина (2016);
Награда Мађарске академије наука Laureatus Academiae (2019);
Награда „Карољ Сирмаи“(2022)