НИКОЛАЈ САВИЧ ТИХОНРАВОВ (Николай Саввич Тихонравов)
Историчар књижевности и археограф;
Шеметово, 3/15. 10. 1832 – Москва, 27. 11/9. 12. 1893

професор и ректор универзитета (Москва)

СУД: дописни члан од 24. 6. 1879.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: ЭС 65 (1901) 295–298 (А. С Архангелскiй). – СДР 330–331 (Н. А. Мещерский)

Фотографија: САНУ–Ф 167, 167/1