Стево Тодорчевић
Математика (теорија скупова, топологија, комбинаторика)
Убавића Брдо (општина Мркоњић Град), 9.2.1955.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 25. 4. 1991.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, докторске студије (1979), др математичких наука

Запослење
Математички институт САНУ, научни саветник (од 1991);
Универзитет у Торонту, професор истраживач (од 1992);
Национални центар за научна истраживања у Паризу, директор истраживачког рада (од 1997)

Приступна академска беседа
Саопштење: „Кратак осврт на Рамсејеву теорему и сродне резултате“, Глас/САНУ. ОПМН. 371, 57 (1993) 61‒70.

Чланство у стручним удружењима
Америчко математичко друштво; Друштво математичара Француске; Асоцијација за симболичку логику

Признања и награде
Прва награда на 5. и 6. Балканијади, Анкара (1980); Питешти (1982);
стипендиста Милеровог Института на Калифорнијском универзитету у Берклију (1983‒1985);
члан Института за високе студије, Принстон (1985‒1986);
Награда Канадског центра за математичка истраживања Института Филдс и Пацифичког института за математичке науке (CRM-Fields-PIMS Prize) (2012);
Шенфилдова награда Асоцијације за симболичку логику (2013);
члан Канадског краљевског друштва (2016‒);
Геделов предавач у Асоцијацији за симболичку логику (2016)

Биографије и библиографије
Год. / САНУ. 98 (1992) 337‒340; 105 (1999) 635‒637.