СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВНА ТОЛСТОЈ (СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ТОЛСТАЯ)
Филолог
Москва, 14. 12. 1938.

инострани члан

Одељење језика и књижевности

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 26. 10. 2000.

Област рада
Славистика (етнолингвистика, фолклор)

Школска спрема
Московски државни универзитет, основне студије (1961); кандидатска дисертација (1968); докторат (1993)

Запослење
Државни универзитет у Москви, професор; Институт за славистику РАН, руководилац сектора за етнолингвистику и фолклор (1961-)

Чланство у стручним удружењима
Међународни комитет слависта

Уреднички рад
Живая старина, члан редакције; Известия Академии наук: Серия литературы и языка РАН (Русија), члан редакције; Etnolingwistyka (Пољска), члан редакције; Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, члан уредништва