ЖЕЉКО ТОМАНОВИЋ
Биологија (систематика, филогенија, морфологија, биодиверзитет, екологија, биолошка контрола)
Ужице, 1. 9. 1966.

Дописни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 4. 11. 2021.

Школска спрема
Биолошки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1991); магистратура (1994); докторат (1998); стручно усавршавање: Benaki Phytopathological Institute, Атина

Запослење
Биолошки факултет Универзитета у Београду, асистент (1995); доцент (2000); ванредни професор (2006); редовни професор (2011); продекан за науку и докторске студије (2009–2016); декан (2016–2021)

Чланство у стручним удружењима
Ентомолошко друштво Србије, председник (2007‒2012); Српско биолошко друштво; International Society of Hymenopterists; Entomological Society of America

Чланство у одборима САНУ
Члан Одбора за проучавање фауне Србије

Уреднички рад
Члан редакције: Acta Entomologica Serbica, Ecologia Balkanica, Acta Agriculturae Slovenica

Признања и награде
Награда за најбољу технолошку иновацију (2008, 2009);
Захвалница Пољопривредног факултета у Београду за успешну сарадњу у образовању стручњака за заштиту биља (2009)

Биографија и библиографија
https://www.bio.bg.ac.rs/osoblje/tomanovic-zeljko
https://orcid.org/0000-0002-5063-5480
https://scholar.google.com/citations?user=kel4oCoAAAAJ&hl=en&oi=ao