ДИМИТРИЈЕ ТОМИЋ
, ? - , умро око 1871. [Последњи пут се наводи у ДК 1871]

Члан Апелационог суда

ДСС: редовни члан од 8. 1. 1850.

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.