РАЈКО ТОМОВИЋ
Инжењер електротехнике;
Баја, 1. 11. 1919 – Београд, 30. 5. 2001

професор универзитета: Електротехнички факултет у Београду, редовни (од 1964)

САНУ: ВАНУ: редовни члан од 24. 11. 1981; САНУ : Одељење техничких наука: редовни члан од 29. 5. 1991.

Биографија, библиографија: Год. / ВАНУ 1 81982) 121–124.

Признања: Награда АВНОЈ-а; Седмојулска награда; Награда Савезног удружења бораца НОР-а

Некролог: Год/САНУ 108 (2002) 457–459 (М. Вукобратовић)