ДИМИТРИЈЕ МИТА ТОПАЛОВИЋ
Композитор;
Панчево, 27. 9/9. 10. 1849 – Панчево, 5/18. 1. 1912

хоровођа Српског црквеног певачког друштва, учитељ у Девојачкој школи

СУД: дописни члан од 30. 1. 1885.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 4 (К. Манојловић). – Прилози биографском речнику српских музичара, 52–55 (В. Р. Ђорђевић). – МГ 1 : 3 (1922) 3 (В. Р. Ђорђевић). – Muz. E 3 (R. Pejović). – Оглед српске музичке ббл, 139 + 223–225 (В. Р. Ђорђевић). – ЛМС 339 (1934) 248–250 (В. Р. Ђорђевић)

Некролог: ЛМС 285 (1912) 118–120 (П. Коњовић). – СКА Год. 25 (1912) 221 (Ст. Новаковић)

Фотографија: САНУ–Ф 170, 170/1–2