ФРАНЦ ТУЛА (Franz Toula)
Геолог и минералог;
Беч, 20. 12. 1845 – Беч, 3. 1. 1920

професор универзитета (Беч)

СУД: дописни члан од 30. 1. 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 4 (J. М. Жујовић). – Poggendorff 3, 1361 и 4, 1516–1517 и 5, 1265. – Franz Toulas wisenschaftlische Arbeiten bis zum vollendetensiebzigsten Lebensjahre. Wien, 1916. – J. M. Жујовић: Геологија Србије. Бгд 1893. Књ. 1, 18–19: Ф. Тула. – GBJ 1, 292–293.

Некролог: ЛБАН 5 (1922) 69–71 (Л. Вакковъ)

Фотографија: САНУ–Ф^З, 173/1–3