ЈАН ВАЦЛИК (Vaclík Jan)
Правник, дипломата и публициста;
Плав на Малши, 1832 – Петроград, 1918

др права и секретар кнеза Данила I

ДСС: кореспондентни члан од 13. 1. 1863.

СУД: дописни члан наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Фотографија: САНУ–Ф 81