ВАЛТАЗАР БОГИШИЋ
Правник, историчар права и етнограф;
(Цавтат, 7. 12. 1834 − Ријека, 24. 4. 1908)

доктор филозофије; министар правде у Црној Гори; професор универзитета (Одеса)

СУД: дописни члан од 8. 1. 1867.

СКА: прави члан Академије друштвених наука од 23. 1. 1888.

Приступна беседа: Писмо изјава од 26. 5. 1888. Шт.: Ска Год. 2 (1888) 166–167. Проглашен на основу писма-изјаве 19. VI 1888 [СКА Год. 2 (1888) 165–170].

Биографија, библиографија: СКА Год. 2 (1889) 266–287 и 9 (1896) 235–237. – НЕ 1 (M. Костренчић). –Hr E 2 (J. Andrassy). – BLGS 1, 221–223 (W. G. Zimmernann). – Hr В Rj, 3–4 (lv. Strohal). – EJ 2 (M. Kostrenčić). – СДР (В. П. Грачев). – LPJ 1 (М. Žeželj). – Венгеровъ, 4/1, 132–146 (М. Ковалевский). – DI FC 5 (1898) 49–57. – HBL 2, 77–80 (M. Foretić, В. Tezo). – М. Р. Веснић: Валтазар Богишић, библиографски преглед. Бранич 11 (1905) 241–262, исто и у: MPD 31: 4 (1905) 241–258. – А. В. Соловјев: Стогодишњица Богишићева рођења. ЈИЧ 1 (1935) 753–754.

Некролог: Дело 47 : 13 (1908) 94–97 (M. Р. Веснић). – СКГ 20 : 1–6 (1908) 798–800 (T. Ђорђевић). – Архив 5 (1908) 327–328 (К. Кумануди). – Недељни преглед 1 : 2 (1908) 46–47 (В. Јагић). – Lj. JAZU 23 (1909) 80–140 (Iv. Strohal). – ЛБКД 9 (1909) 102–109 (Ст. С. Бобчевъ). – ASPh 30 (1909) 314–315 (V. Jagić).

Фотографија: САНУ–Ф 192, 192/1–5