МИЛОЈЕ ВАСИЋ
Археолог;
(Велико Градиште, 3. 9. 1869 – Београд, 4. 11. 1956)

професор универзитета, Универзитет у Београду, редовни (од 1922)

САНУ: Одељење друштвених наука: дописни члан од 18. 3. 1948; редовни од 27. 5. 1952.

Приступна беседа: није одржао

Биографија, библиографија: Zbornik Filozofskog fakulteta BU. 3 (1955) 625–628.; Жива антика. 3 (1953) 302–307.; Starinar. 7–8 (1958) XV-XX.; Dr Miloja M. Vasića naučni radovi i referati o njima. Beograd, 1914. 27 str.; Spomenica o otvaranju Univerziteta. Beograd, 1906. Str. 118–119.; Starinar. Nova serija. 7–8 (1958) XV-XX.; Винча у праисторији и средњем веку. САНУ, 1984. (Галерија САНУ ; 50). Стр. 225–229.

Признања: Орден Св. Саве 4. степена (1904); Орден Св. Саве 3. степена (1924)

Некролог: Гласник САН 8 (1957) 254–256 (Н. Радојчић).; Старинар. Нова серија. 5-6 (1956) 403–406; Старинар 7–8 (1958) XI–XIV.; Arheološki vestnik 8/1 (1957) 76–78 (Josip Korošec)

Фотографија: САНУ Ф–484/1–12