АЛИМПИЈЕ ВАСИЉЕВИЋ
Филозоф и политичар;
Велишевац, Ваљевски округ, 21. 11. 1831 – Београд, 21. 1/3. 2. 1911

магистар Духовне академије (Кијев); професор Велике школе (Београд; филозофија); министар просвете

ДСС: редовни члан од 21. 1. 1862; секретар ДСС (1863)

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864; редовни члан Одсека за науке философске и филолошке и Одсека за науке државне и историјске од 6. 2. 1869; секретар Одсека за науке философске и филолошке (1872–1873;1885–1886); секретар Одсека за науке државне и историјске (1889); секретар Одсека за ширење наука и књижевности у народ од 19. 2. 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Ловчевић II, 116. – НЕ 1 (С. Јовановић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 76–77. – M. В. Поповић: Филозофски и научни рад A. Васиљевића. Нови Сад 1972. Стр. 129–130.

Некролог: СКА Год. 24 (1911) 208 [Ст. Новаковић]

Фотографија: САНУ–Ф 80