РУСКАЛА ЂОВЕНАЛЕ ВЕЂЕЦИ (Giovenale Ruscalla Vegezzi)
Политичар и писац;
Торино, 3. 12. 1799 – Торино, 29. 12. 1885

члан италијанског парламента

СУД: почасни члан од 14. 11. 1865.