СТОЈАН ВЕЉКОВИЋ
Правник и политичар;
Параћин, 1831 – Београд, 22. 4. 1925

др права, професор Лицеја и Велике школе у Београду, римско и кривично право; председник Касације и министар правде

ДСС: редовни члан од 13. 1. 1857; казначеј (1863)

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864; редовни члан Одбора за науке државне и историјске од 6. 2. 1869.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 1 (С. Јовановић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 68–69.

Некролог: Архив Друго коло : 10 (1925) 472–473 (J. С. Миловановић). – СКА Год 34 (1926) 267 (A. Белић)

Фотографија: САНУ–Ф 82, 82/1