Михаило Војводић
општа и национална историја новог века
Цетиње, 1938.

редовни члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
Дописни члан од 5.11.2009; редовни члан од 5.11.2015.

Школска спрема
Доктор историјских наука

Запослење
Редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, у пензији

Функције у САНУ
Секретар Одељења историјских наука; члан Председништва САНУ; члан Управног одбора Фонда САНУ; председник Управног одбора Балканолошког института САНУ; председник Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије;

Чланство у одборима САНУ
Вардарски одбор; Одбор за историју Србије у 19. веку; Одбор за историју 20. века; Одбор за проучавање настанка Краљевине СХС 1914-1918; Одбор за историју српско-руских односа;

Приступна академска беседа
Берлински конгрес – после тридесет година (српски поглед)

Уреднички рад
Косовско-метохијски зборник; Глас Одељења историјских наука;

Признања и награде
Награда Вукове задужбине за науку; награда „Владмир Ћоровић“ за науку; Повеља Универзитета у Источном Сарајеву

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ CXVI