ВУК ВРЧЕВИЋ
Сакупљач и издавач народних песама;
Рисан, 26. 2. 1811 – Дубровник, 13/25. 8. 1882

секретар кнеза Данила; аустро-угарски вице конзул у Херцеговини

СУД: почасни члан од 21. 1. 1868.

Биографија, библиографија: НЕ1 (A. Белић)

Некролог: Јавор 9 (1882) 1149–1151 (С. Ћурчић)