МИХАИЛО ВУЈИЋ
Економиста и политичар;
(Београд, 26. ?/7. 11. 1853 – Сушак \Ријека\, 1/14. 3. 1913)

др философије, професор Велике школе у Београду, политичка економија; министар финансија и спољних послова

СУД: редовни члан Одбора за науке философске и филолошке од 27. 2. 1883. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ

СКА: прави члан Академије друштвених наука од 5. 2. 1901.

Приступна беседа: Најновији обрт у трговинској политици. Шт.: СКА Глас 66 (1903) 151–193. Проглашен26. I 1903 (СКА Год. 16 (1903) 118–119)

Биографија, библиографија: Мали поменик, 52–54 (Л. Лазаревић). – НЕ 1 (С. Јовановић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 92–93. – СКА Год. 15 (1902) 274–276 и 22 (1909) 346–351. – ЕСИ 313 (С. Ђуровић)

Некролог: Економист 2 : 7 (1913) 97–99 (Аноним [М. Ј. М.]). – СКГ 30 (1913) 479–480 (Аноним [Р]). – Славянская известия 20 (1913) 330 (Аноним)

Фотографија: САНУ–Ф 196, 196/1, VI