НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ
Педагог;
Сомбор, 8. 11. 1830 – Сомбор, 26. 10/8. 11. 1910

директор Учитељске школе у Сомбору и школски надзорник

СУД: дописни члан од 30. 1. 1883.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: К. Т. Костић: Из прошлости Учитељске школе у Сомбору. Годишњак Историског друштвау Сомбору 1 (1936/1937) 72. – НЕ 1 (А. Базала). – Д. Кириловић: Каталог библиотеке MC. Књ. 2. MC, 1955.

Некролог: ЛMC 272 (1910) 80–82. – Учитељ 30 (1911) 258–263 (Аноним [А. В.])

Фотографија: САНУ–Ф 88, 88/1