Слободан Н. Вукосавић
Електротехника
Сарајево, 27.1.1962.

редовни члан

Одељење техничких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 5. 11. 2015.
За редовног члана изабран 4. 11. 2021.

Школска спрема
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, основне студије електротехнике (1985), магистарске студије електротехнике (1987) и докторске студије техничких наука (1989)

Запослење
Институт „НиколаТесла“ у Београду (1986); Emerson Electic ESCD (1988); Vickers Electric (1992); Електротехнички факултет, наставник (1995); MOOG-Electric (2000); Електротехнички факултет Универзитета у Београду, редовни професор (2002‒)

Функције у САНУ
Секретар Одељења техничких наука (од 2021)

Чланство у одборима САНУ
Председник Одбора за енергетику; Одбор за ресурсе

Чланство у стручним удружењима
Друштво за енергетску електронику; Академија инжењерских наука Србије; IEC комисије; потпредседник Друштва за ЕТРАН, Београд; Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE); програмски одбори међународних конференција International Symposium on Industrial Electronics (INDEL) и International Symposium on Power Electronics

Уреднички рад
IET Electric Power Application (спољни уредник), Electronics Journal (спољни уредник); FactaUniversitatis (спољни уредник); IEEE Transactions on Energy Conversion (један од уредника)

Признања и награде
Теслинa наградa за врхунска инжењерска достигнућа;
Наградa Привредне коморе Београда;
придружени професор Northеastern универзитета у Бостону (2003)

Биографија и библиографија
https://scholar.google.com/citations?user=Z3K1AcYAAAAJ&hl=en
http://vukosavic.etf.rs/publikacije.pdf
http://vukosavic.etf.rs/biografija.pdf